Witamy w Hostelu Guben
Hostel Guben Logo
 • 03561 6865734
 • info@hostel-guben.de
 • Bahnhofstr. 6
 • 03172 Guben
Hostel Guben Logo

Regulamin Hostelu

 1. W całym Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz manipulowania wszelkimi rodzajami otwartego ognia.

 1. Ze względów bezpieczeństwa i higieny przygotowywanie ciepłych potraw i napojów w pokojach lub w sypialniach jest zabronione.

 1. Biorąc pod uwagę porę snu, należy w miarę możliwości unikać używania prysznica w godzinach nocnych (22:00 - 6:00). Należy unikać hałasu. W okresie od godziny 22:00 do 6:00 rano należy przestrzegać prawa każdego mieszkańca do ciszy nocnej. Zaznacza się wyraźnie, że w przypadku nadmiernego hałasowania będą użyte w interesie wszystkich mieszkańców Hostelu względem sprawcy odpowiednie środki, a w ostateczności nastąpi rozwiązanie umowy o zakwaterowanie.

 1. Zakwaterowanie osób z zewnątrz jest surowo zabronione.

 1. Na czas trwania pobytu należy zatroszczyć się samodzielnie o bezpieczeństwo własnego mienia.

 1. Trzymanie zwierząt w Hostelu jest zabronione, z wyjątkiem psów przewodników itp.

 1. Należy przestrzegać przepisów przeciwpożarowych. O szkodach lub awariach prosimy  natychmiast informować kierownictwo Hostelu! Proszę zapoznać się z lokalizacją dróg ewakuacyjnych.

 1. Przynoszenie i spożywanie alkoholu oraz innych narkotyków w Hostelu lub na jego terenie jest ogólnie zabronione. Dotyczy to zarówno mieszkańców, jak i ich gości. Kierownictwo Hostelu zastrzega sobie prawo przechowania na czas pobytu alkoholu i innych narkotyków przechowywanych w pokojach gości.

 1. Spożywanie narkotyków lub alkoholu w pokojach / na piętrach jest zabronione.

 1. Do Hostelu nie wolno wnosić wszelkiego rodzaju broni.

 1. Prowadzenie działalności zarobkowej, akwizycji lub sprzedaży obnośnej jest w naszym obiekcie zabronione.

 1. Hostel odpowiedzialny jest za porządek w obiekcie. W pilnych przypadkach Hostel zastrzega sobie prawo wstępu do pokojów w celu przywrócenia porządku. W przypadku zakłócenia spokoju na terenie obiektu lub naruszenia jego zasad, Hostel upoważniony jest do podjęcia odpowiednich środków w celu przywrócenia porządku.

 1. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Wydalenia mogą nastąpić po wielokrotnym ostrzeżeniu lub po rażącym naruszeniu miru domowego.

 1. Kto na skutek dymu papierosowego, korzystania z ognia lub dymu przez nieostrożność wyzwoli system alarmu przeciwpożarowego (czujniki dymu na suficie) lub bezprawnie uruchomi przycisk przeciwpożarowy, musi ponieść pełne koszty automatycznego wezwania straży pożarnej.

 1. Osoby towarzyszące grupom służą jako wzór do naśladowania i powinny zachowywać się odpowiednio w odniesieniu do palenia tytoniu oraz spożycia alkoholu.

 1. Korzystanie z radia i innych odtwarzaczy jest w obiekcie niepożądane. Korzystanie z tego typu urządzeń dozwolone jest tylko w słuchawkach i bez przeszkadzania innym gościom. Radia i inne odtwarzacze mogą być przez kierownictwo Hostelu w dowolnym momencie zapobiegawczo skonfiskowane i będą znajdować się w depozycie do momentu wyjazdu.

 1. Centralne hole i korytarze Hostelu mogą być monitorowane ze względów bezpieczeństwa.

04/2018

Ta strona korzysta z plików cookie. Przy dalszym użyciu zgadzasz się na użycie. Polityka prywatności